گزارش عملکرد 6 ماهه کتابخانه در سال 1402

 

میز امانت 

از ابتدای سال 1402 تا پایان شهریور  ماه سال جاری در حدود 50 درصد منابع لاتین و  50 درصد منابع فارسی در گردش امانت بوده است و  در حدود  40 درصد پایان نامه در داخل کتابخانه مورد استفاده قرار گرفته است.

مجموعه سازی

از ابتدای سال 1402 تا پایان شهریور ماه سال جاری  در حدود 24 عنوان کتاب لاتین و 22  تهیه  کتاب فارسی برای کتابخانه تهیه شد.

وجین

نداشتیم

سایت کتابخانه

بصورت میانگین روزانه  6 کاربر برای استفاده از سایت مراجعه می کنند.

بخش پایان نامه

 از ابتدای سال 1402 تا پایان سال در حدود 15  عنوان پایان نامه در کتابخانه ثبت شد.

سالن مطالعه

میانگین تعداد مراجعه کنندگان به سالن مطالعه ٢٥نفر بوده است.

 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب