دکتر فاطمه فرشته مهرگان(استادیار روماتولوژی کودکان)

رزومه فارسی و رزومه انگلیسی

دکتر شاداب صالح پور (دانشیار غدد درون ریز و متابولیسم کودکان)

رزومه فارسی و رزومه انگلیسی

دکتر فریبا فرنقی(فلوشیپ مسمومیت کودکان)

رزومه فارسی و رزومه انگلیسی

دکتر زهرا پورنصیری(دانشیار بیماریهای کلیه کودکان)

رزومه فارسی و رزومه انگلیسی

دکتر حسن پورمشتاق(استادیار  بیماری‌های عفونی کودکان)

رزومه فارسی و رزومه انگلیسی

دکتر نرگس غلامی(استادیار  بیماری‌های کودکان)

رزومه فارسی و رزومه انگلیسی

دکتر پرستو ملائی توانی(استادیار خون و سرطان کودکان)

رزومه فارسی و رزومه انگلیسی

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب