لیست اخبار صفحه :1
تغییر سردبیر مجله پوست ایران
تغییر سردبیر مجله پوست ایران

تغییر سردبیر مجله پوست ایران

در آخرین جلسه هیات مدیره انجمن متخصصین پوست ایران، جناب آقای دکتر رضا رباطی به سمت سر دبیری مجله پوست ایران منصوب شد.

برگزاری سمینار یکروزه فرآیند اهدای عضو به منظور افزایش کیفیت ارگان های اهداء شده از دهندگان مرگ مغزی

برگزاری سمینار یکروزه فرآیند اهدای عضو به منظور افزایش کیفیت ارگان های اهداء شده از دهندگان مرگ مغزی

به گزارش روابط عمومی مرکز، صبح روز سه شنبه 05/02/ 1402 سمینارآموزشی اهدای عضو به منظورافزایش کیفیت ارگان های اهداء شده از دهندگان مرگ مغزی با حضور اساتید، پزشکان، پرستاران مرکز و با همکاری واحد فراهم آوری پیوند اعضای بیمارستان مسیح دانشوری برگزار شد.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب