سند استراتژیک کتابخانه لقمان

 

چشم انداز :

ما می خواهیم کتابخانه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی لقمان حکیم طی پنج سال آینده مجهزترین و کامل ترین کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی پزشکی در سطح کشور و منطقه باشد.

کتابخانه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی لقمان حکیم در نظر دارد در 5 سال آینده با ایجاد شرایط مناسب در حیطه آموزشی، پژوهشی در بخش های زیر ارائه خدمت نماید و نقش موثری در ارتقاء سلامت جامعه و تولیدات علمی مرکز  در حوزه علوم پزشکی داشته باشد

 1.تامین مدارک و منابع علمی چاپی و الکترونیکی ) اعم از کتب ، نشریات ، بانک های اطلاعاتی و لوح های آموزشی (
2.  آموزش اعضای هیات علمی ، پژوهشگران وکارکنان واطلاع رسانی پاسخگویی به مراجعان.
3. بروزرسانی و تجهیز کتابخانه مرکزی و کتابخانه واحدهای تابعه به آخرین امکانات کتابداری و اطلاع رسانی
 4. بکارگیری نیروی انسانی کارآمد، متعهد وتوانمند
5. ارائه خدمات باکیفیت مطلوب وافزایش رضایت مندی مراجعه کنندگان کتابخانه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی لقمان حکیم

ارزش ها :

اصول ارزشی کتابخانه لقمان  مبتنی بر ارائه کامل ترین، دقیق ترین و روزآمدترین خدمات به تمام مراجعان می باشد. و نیز دائما رویکردهای خلاقانه را در استفاده از فن آوریهای نوین در ارائه خدمات وتهیه منابع علمی دنبال می کند. خدمت به همنوع، مشتری مداری، اولویت مقوله خدمات آموزشی، ارتقاءمستمر کیفیت ارائه خدمات از طریق سیاست گذاری داخلی، برنامه ریزی، اجرا و نظارت پیوسته وعدالت محوری در ارائه خدمات جزو مهم ترین ارزش های این مجموعه می باشد.

 

اهداف کلان:

·    ارتقاء کمی وکیفی ارائه خدمات کتابداری و اطلاع رسانی به مراجعین

·    ارتقاء آموزش به کاربران

·     بهبود رضایت مراجعین

 

مراجعه کنندگان کتابخانه:

اعضای هیئت علمی، پزشکان، دانشجویان گروه پزشکی، پرستاران، داروسازان، کارمندان و پژوهشگران مرکز می باشند.

 

محصولات و تولیدات کتابخانه ای:

اطلاع رسانی اطلاعات علمی در حوزه پزشکی

 

باورها وارزشهای حاکم بر کتابخانه:

ارائه خدمات اطلاع رسانی و کتابداری- نوآوری در ارائه خدمات و به کارگیری فن آوری جدید

 

نگرش سازمان نسبت به نیروی انسانی:

توانمندسازی نیروی انسانی کتابدار  با هدف تخصصی نمودن بخش های کتابخانه وبهینه سازی کیفیت ارائه خدمات کتابخانه

 

ویژگی های ممتاز کتابخانه :

داشتن اعضای هیئت علمی فعال

 

تکنولوژی مورد استفاده در کتابخانه مرکزی:

· داشتن نرم افزار جامع مدیریت منابع کتابخانه

· دسترسی به منابع دیجیتال پزشکی خریداری شده توسط کنسرسیوم وزارت بهداشت

· دسترسی به کتب موجود در کتابخانه مجازی پزشکی

· دسترسی به نشریات پزشکی و غیرپزشکی فارسی از طریق اشتراک پایگاه های نشریات کشور

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب