منشور حقوق استفاده کنندگان کتابخانه  بیمارستان لقمان حکیم

 

استفاده کننده باید:

 

1. به دلیل نقش اطلاعات در سلامتی و کاهش خطاها ، علوم روزآمد در خدمات کتابداری و رفتار اطلاع رسانی را در چارچوب اخلاق حرفه ای دریافت نماید.

2.  برای استفاده مطلوب از کتابخانه از کتابدار راهنمایی بخواهد و در مقابل پرسش هایش ناآگاه تلقی نشود.

3.  از شرایط فیزیکی استاندارد و دارای ارگونومی برای مطالعه بهره مند شود. مانند: اکوستیک ، نور ،رطوبت ، دما ، تهویه ، میز ، صندلی و سایر تجهیزات و امکانات در کنار میزهای مطالعه منابع الکترونیکی ، وب سایت آن سازمان ، خبرنامه ، تازه های کتابخانه و همچنین برنامه زمان بندی آموزش استفاده کنندگان را مشاهده نماید.

4. به مجموعه کتابخانه در چارچوب سیاست مجموعه سازی ) چاپی و الکترونیکی ( بجز موارد استثنایی دسترسی داشته باشد.

5.  هر مراجعه کننده ای حق دارد نظر خود را در زمینه انتخاب ، خرید ، سفارش و سایر فرایندهای کتابخانه در طول سال ابراز نماید.

6.  بخشی از منابع کتابخانه های مراکز درمانی ، به آموزش بیماری ها با جامعیت وروزآمد اختصاص یابد و فهرست های آن به بخش های بالینی مرتبط ، با هماهنگی مدیر واحد بالینی جهت اطلاع رسانی، ارسال شود.

7. در کتابخانه های مراکز تحقیقاتی و آموزشی ، اطلاعات مربوط به کتابخانه های مراکز همتای داخلی و خارجی در تابلوی اعلانات کتابخانه درج شود.

8. خدمات مشاوره اطلاعاتی در پژوهش هایی که محقق نیاز دارد، ارائه شود.

9. به باورهای فرهنگی مراجعه کنندگان مختلف احترام گذاشته شود و همچنین زمینه تبلیغ خارج از اهداف سازمان قرار نگیرد.

10. هنگام ورود به کتابخانه،  ساعات کار کتابخانه ، شرایط استفاده از انواع منابع وامکانات ، اخبار ، اطلاعیه ها و پلان قسمت های مختلف کتابخانه به وضوح مشاهده نماید .

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب