بخش امانت یکی از فعالترین بخش های کتابخانه به شمار می آید.مهمترین وظیفه این بخش امانت دادن کتابهای غیر مرجع است.هدف کلی در بخش امانت فراهم آوردن امکاناتی است که ارائه خدمات را تسهیل و استفاده از منابع را از طریق امانت و یا غیر آن ، آسان می کند.عصاره تلاشهای همه همکاران در این بخش تجلی می یابد چرا که هدف ، ارائه خدمات سریعتر ، بهتر و بروزتر به مراجعین است.رشد و بالندگی هر کتابخانه به ارائه خدمات مستمر، مناسب و روزآمد بستگی دارد ، بنابراین جایگاه هر کتابخانه را کمیت و کیفیت خدمات و نحوه ارائه آن به جامعهاستفاده کننده مشخص می سازد.

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب