دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١ - 

صفحه اصلي > دستاورد های پزشکی 
 
 

دستاوردهای پزشکی(شامل پیوندهای نادر،جراحی های خاص وامکانات ویژه بیمارستان)از سال88 لغایت 92:

1.       اولین مرکز جراحی نوروآندوسکپی در ایران توسط آقای دکتر رضایی ، دارای بیشترین آمار این نوع عمل درشرایط حاضر در دانشگاه وفعالترین مرکز جراحی اعصاب آموزشی با بیش از 100 عمل در ماه و از مراکز فعال در اعمال پیچیده ستون فقرات

2.      بیشترین آمار اعمال جراحی آندوسکوپی قاعده جمجمه وتومورهای هیپوفیز در دانشگاه

3.     از مراکز اولیه جراحی صرع در ایران توسط دکتر حدادیان

4.     از مراکز فعال جراحی عروق مغزی وقاعده جمجمه

5.     همکاری با سرویس E.N.T در زمینه جراحی آندوسکوپی وتومورهای هیپوفیز

6.      همکاری با بخش نورو اتولوژی در جراحی تومورهای cpaوکاشت ایمپلنت ساقه مغز

7.     انجام جراحیهای پیچیده پانکراس

8.     مرکز جراحی های سوختگیهای مری ومعده ناشی از مواد سوزاننده

9.      جراحی تومورهای نادر ناحیه ساکروکوکسیس با همکاری سرویس جراحی اعصاب

10.   مرکز فعال جراحیهای لاپاراسکوپیک وتوراکوسکوپیک دانشگاه شهید بهشتی

11.   انجام جراحیهای فوق تخصصی گوش وقاعده جمجمه وهمچنین کاشت حلزون

12.  انجام جراحیهای آندوسکوپیک بینی ، قاعده قدامی ومیانی جمجمه وحفره دهان وحلق شامل باز سازی نقایص مربوطه

13. انجام جراحیهای سر وگردن ، حنجره وتیروئید و انجام جراحیهای میکروسکوپیک لیزری حنجره وبیماریهای هوایی

14.  مانیتورینگ اعصاب صورت وگردن جهت اطمینان بیشتر از عدم بروز عوارض جراحی کم تهاجمی لوزه ها و درمان خرخر شبانه واختلالات حفره بینی با استفاده از سیستم کوبلیشن

15.  وجود دستگاههای عصب سنج ، عمق سنج بیهوشی  ، سونوکیت عروق  ، فایبر اپتیک ولیزر در اتاق عمل

16.  انجام تست   RTMS  در واحد نوار مغز

17. انجام تست FALL RISK TEST(تست تعادل مخچه))

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - بیمارستان لقمان حکیم
آدرس : تهران - چهار راه لشگر خیابان مخصوص - بیمارستان لقمان حکیم
کدپستی : 1333635445

تلفن : 9-55419005 - 021
پست الکترونیک:
loghman.hospital@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.