شنبه ٠٤ تير ١٤٠١ - 

صفحه اصلي > مدیریت > واحد بهبود كيفيت > اهداف دفتر بهبود کیفیت 
 
 

اهداف دفتر بهبود کیفیت:

 

1-بهبود کیفیت خدمات بیمارستان

2-افزایش کارایی و بهره وری سیستم از طریق اجرای سیستم مدیریت فراگیر

3-افزایش رضایت بیماران و همراهان،کارکنان و فراگیران

4-ارتقاء شاخص های عملکردی بیمارستان

5-ارائه راه حل های مناسب جهت مشکلات

6-ارزیابی سیستماتیک فعالیتهای بیمارستان

7-کمک به تصمیم گیری و برنامه ریزی از طریق سیستم مدیریت کیفیت

8-طراحی مدل ها و فرایندهای مدیریتی

9-نیازسنجی و برنامه ریزی مناسب در زمینه های توسعه ای شامل بهبود کیفیت خدمات ،ارائه خدمات جدید ،کاهش هزینه ها، ارتقاء و توسعه سازمان ،افزایش بهره وری و بهبود فرایندها و ...

10-تدوین شاخص های کاربردی در زمینه مسائل مرتبط با بیمارستان از طریق مطالعه تجربیات مشابه ،استانداردها و شاخص های مرتبط و تطابق آن با سیستم موجود

11-بررسی شاخص های عملکردی کیفی و اطمینان از ارائه خدمات با کیفیت مناسب به بیماران و همراهان وی

12-اجرای کارسنجی و زمان سنجی واحدها جهت تعدیل نیرو و افزایش کارایی

13-مشارکت در اجراء و پیاده سازی طرح های بهبود سازمانی در بیمارستان

14-جمع آوری ،تنظیم و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات لازم در راستای بررسی و ارزیابی وضعیت موجود و پشتیبانی از تصمیم گیری های مدیران

15-برنامه ریزی ،مدیریت و شرکت در کمیته های مختلف بیمارستانی

16-برگزاری و شرکت در سمینارها و کارگاه های آموزشی در رابطه با مدیریت فراگیر و ...

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - بیمارستان لقمان حکیم
آدرس : تهران - چهار راه لشگر خیابان مخصوص - بیمارستان لقمان حکیم
کدپستی : 1333635445

تلفن : 9-55419005 - 021
پست الکترونیک:
loghman.hospital@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.