چهارشنبه ٢٦ مرداد ١٤٠١ - 
منو اصلی
 
 
 دكتر امیدوار رضائی
مرتبه علمی : استاد 
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus
ORCID


دکتر کامران حیدری
مرتبه علمی :استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus 
ORCID

دکتر گیو شریفی
مرتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus 
ORCID


 

دکتر محمد صمدیان
مرتبه علمی : دانشیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus 
ORCID


دکتر نادر اکبری دیلمقانی
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus  

ORCID ID


دکتر کاوه ابراهیم زاده
مرتبه علمی : استادیار
مشاهده رزومه

Google Scholar
Scopus  
ORCID ID

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - بیمارستان لقمان حکیم
آدرس : تهران - چهار راه لشگر خیابان مخصوص - بیمارستان لقمان حکیم
کدپستی : 1333635445

تلفن : 9-55419005 - 021
پست الکترونیک:
loghman.hospital@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.