جمعه ٢١ مرداد ١٤٠١ - 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > راهنمای مراجعین > راهنمای بیماران تصادفی 
 
 

راهنماي مصدومين ترافيکي

نکات و استاندارد ها 

ثبت کد ملی در HIS الزامي است .

مصدومین ترافیکی به افرادی اطلاق می گردد که در اثر حوادث و سوانح رانندگی با وسایل نقلیه موتوری به خدمات تشخیصی و درمانی مرتبط با آسیب ایجاد شده نیاز پیدا می کنند .

مراجعه جهت اولین بار

مراجعه به این مرکز

در صورت داشتن مدارک ذیل پذیرش بیمار صورت می گیرد :

فرم اورژانس 115 و کنترل ثبت عنوان تصادفی در فرم و فرم صورتجلسه تصادفات

در صورت نداشتن مدارک

نامه تاییدیه از پزشک طب اورژانس یا پزشکی قانونی مرکز مبنی بر تصادفی بودن بیمار و راهنمایی بیمار جهت دریافت صورتجلسه تصادفات

مراجعه از سایر مراکز

در صورت داشتن مدارک ذیل پذیرش بیمار صورت می گیرد :

کپی فرم اورژانس 115 و کنترل ثبت عنوان تصادفی در فرم یا کپی مدارک بستری در مراکز دیگر همراه با تایید سوپروایزر و یا پزشک آن مرکز

در صورت نداشتن مدارک

راهنمایی بیمار جهت دریافت نامه از مدیریت مرکز لقمان و تهیه صورتجلسه تصادفات در این مرکز و تاییدیه تصادف از کلانتری

مراجعه جهت پیگیری درمان

قبل از گذشت 90 روز از تصادف

در صورت داشتن مدارک ذیل

کپی فرم اورژانس 115 و صورتجلسه تصادفات با مهر برابر اصل از کلانتری یا فرم کروکی یا مهر برابر اصل از کلانتری یا دادگاه

در صورت نداشتن مدارک

نامه تاییدیه پیگیری درمان ناشی از تصادفات از پزشکی قانونی مرکز لقمان وارائه کپی برابر اصل از خلاصه پرونده , شرح حال و گزلرش عمل در صورت جراحی توسط واحد مدارک پزشکی مرکز لقمان

بعد از 90 روز و حداکثر تا 180 روز از تصادف

نامه تاییدیه پیگیری درمان ناشی از تصادفات از پزشک معالج مرکز لقمان و ارائه کپی برابر اصل از خلاصه پرونده , شرح حال و گزارش عمل در صورت جراحی توسط واحد مدارک پزشکی مرکز لقمان

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - بیمارستان لقمان حکیم
آدرس : تهران - چهار راه لشگر خیابان مخصوص - بیمارستان لقمان حکیم
کدپستی : 1333635445

تلفن : 9-55419005 - 021
پست الکترونیک:
loghman.hospital@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.