يکشنبه ١٦ مرداد ١٤٠١ - 

صفحه اصلي > دفتر پرستاری > سوپروایزران مرکز 
 
 

 

مدیره دفترپرستاری

خانم فاطمه گودرزی

سوپروايزر

خانم معصومه قيومي

سوپروايزرآموزشی

خانم مریم شکوری
سوپروايزر بالینی

خانم دلبر الاسوند
سوپروايزر بالینی

خانم معصومه صالحي مقدم
سوپروايزر بالینی

خانم سوسن ملک محمدي
سوپروايزرکنترل عفونت

 خانم مهناز خيريان
سوپروايزر بالینی

آقاي محمد حسن فلاحتي
سوپروايزر بالینی

آقاي عباس خشکود
سوپروايزر بالینی

آقاي داود وزیری
       
سوپروايزر بالینی

خانم شهربانو نشاط افشار
       

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - بیمارستان لقمان حکیم
آدرس : تهران - چهار راه لشگر خیابان مخصوص - بیمارستان لقمان حکیم
کدپستی : 1333635445

تلفن : 9-55419005 - 021
پست الکترونیک:
loghman.hospital@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.