يکشنبه ١٦ مرداد ١٤٠١ - 

صفحه اصلي > امور مالی > رئیس امور مالی 
 
 
                                                                                             
خانم اعظم فلاح
 
سرپرست امور مالی مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی لقمان حکیم
 
                                                                                                                                                                                                           

 

تحصیلات : کارشناسی حسابداری      کارشناس ارشد مدیریت مالی

تلفن داخلی : 470      ایمیل : Azamfallah75@gmail.com
 

 • کارمند حسابداری بیمارستان امام حسین ( ع) از خردادماه سال 88 لغایت تیرماه سال 94
 • کارمند نمونه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 94
 •  
 • معاون امور مالی بیمارستان امام حسین (ع) از تیر ماه سال 94 لغایت مهرماه 94
 • مدیر امور مالی بیمارستان اما حسین (ع) از مهرماه سال 94 لغایت تیرماه سال 98
 • مدیر امور مالی مرکز تحقیقات علوم رفتاری از مهر ماه 94 لغایت آذر ماه 98
 • مدیر امور مالی مرکز تحقیقات بیماری های زنان از مهر ماه 94 لغایت آذر ماه 98
 • دبیرکمیته بهره وری بیمارستان امام حسین از مهر ماه 94 لغایت تیرماه 98
 • عضو کمیته کاهش کسورات بیمارستان امام حسین (ع) از مهر ماه 94 لغایت تیرماه 98
 • عضو کمیته اقتصاد دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان امام حسین (ع) از مهر ماه 94 لغایت تیرماه 98
 • عضو کمیته مدیریت اطلاعات و فناوری اطلاعات بیمارستان امام حسین (ع) از مهرماه  94 لغلیت تیرماه 98
 • مدیر امور مالی بیمارستان طرفه تیرماه 98 لغایت تیرماه 99
 • عضو کمیته اقتصاد دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان طرفه از تیرماه 98 لغایت تیرماه 99
 • عضو کمیته بهره وری بیمارستان طرفه از تیرماه 98 لغایت تیرماه 99
 • عضو کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات بیمارستان طرفه از تیرماه 98 لغایت تیرماه 99
 • مدیر امور مالی مرکز پزشکی، آموزشی ودرمانی لقمان حکیم از تیرماه 99 تا کنون
 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - بیمارستان لقمان حکیم
آدرس : تهران - چهار راه لشگر خیابان مخصوص - بیمارستان لقمان حکیم
کدپستی : 1333635445

تلفن : 9-55419005 - 021
پست الکترونیک:
loghman.hospital@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.