چهارشنبه ٢٦ مرداد ١٤٠١ - 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > راهنمای مراجعین > نحوه گرفتن نوبت درمانگاه 
 
 

پذیرش و نوبت دهی درمانگاه ها

نوبت دهی درمانگاه های مرکز پزشکی آموزشی درمانی لقمان حکیم به  صورت غیر حضوری

 (تلفنی و اینترنتی و نرم افزار موبایل)امکان پذیر می باشد .

تلفن های سامانه نوبت دهی تلفنی درمانگاه: 55424230

جهتتماس با سایرواحدهای مرکز(شامل واحدهای کلینیکی/ پاراکلینیکی/  بخشها و واحدهای اداری) با شماره  51025000   تماس حاصل فرمایید.

رزرو نوبت درمانگاه ها از 26 آبان 97 با سیستم نوبت دهی جدید به صورت غیر حضوری (تلفنی و اینترنتی و نرم افزار موبایل) از طریق ثبت کدملی و شماره تلفن همراه بیمار با انتخاب درمانگاه و پزشک مربوطه راه اندازی گردید

لطفا موارد ذیل را مورد توجه قرارد دهید :

1.     جهت رزرو نوبت تلفنی و مراجعه به پذیرش ،ارائه کد ملی الزامی است.

2.    رزرو درمانگاه ها به صورت تلفنی  24ساعته و در بازه زمانی 30روزه  می باشد

(به استثناء دکتر احمد زاده  روماتولوژی که به صورت روزانه و از ساعت 8 صبح می باشد ) با انتخاب درمانگاه و پزشک معالج و یا کد سه رقمی پزشک که در پایین همین صفحه موجود است امکان پذیر می باشد.

3.   خواهشمند است پس از رزرو نوبت تلفنی طبق ساعات تعیین شده و در زمان اخذ نوبت، با به همراه داشتن کد پیگیری به کیوسک مراجعین غیر حضوری مراجعه فرمایید.

4. به همراه داشتن کد پیگیری در هنگام مراجعه الزامی می باشد ، با این توضیح که کد پیگیری اخذ شده تا 30دقیقه بعد از ساعت اعلام شده معتبر است و  بعد از آن ابطال میگردد.

5.   دفترچه بیمه بیمار می بایست دارای برگ خالی و اعتبار  و عکس جدید باشد.

6.    استفاده از دفترچه بیمه دیگران جرم و پیگرد قانونی دارد.

7.    جهت استفاده از دفترچه های بیمه روستایی داشتن مهر پزشک خانواده الزامی است.

8.   جهت پیگیری درمان بیماران تصادفی ،ارائه صورتجلسه تصادفات و فرم اورژانس 115 و یا برگ کروکی تصادفات الزامی است.(زیر 2 ماه از تاریخ تصادف و بیماری مرتبط با تصادف باشد.)

9.   هزینه ویزیت مربوط به پزشکی قانونی آزاد و با داشتن کارت ملی می باشد.

10. شستشوی گوش فقط در روزهای پنج شنبه و ساعت 7 صبح  در درمانگاه صبح گوش و حلق و بینی انجام می شود.

11. این مرکز درمانگاه اورولوژی (مجاری ادرار)ندارد.

12.درمانگاه های خاص ( روماتولوژی – غدد – نفرولوژی-ریه - ارتوپدی ...) که دارای محدودیت نوبت می باشند ، صرفا به صورت رزروغیر حضوری  ( تلفنی و اینترنتی ) امکان پذیرمی باشد.

نحوه رزرو نوبت  تلفنی

رزرو نوبت  به صورت  24 ساعته و در بازه  زمانی  یک  ماهه می باشد

شماره تماس جهت دریافت نوبت تلفنی: 55424230

-         برای دریافت  نوبت  جدید عدد  1

-         برای لغو نوبت گرفته شده  عدد 2

-          جهت دریافت  نوبت  جدید پس از وارد کردن  عدد 1 مراحل زیر را طی نمایید.

-         در صورتیکه کد سه رقمی پزشک را میدانید عدد 1وارد کنیدو در غیر اینصورت  عدد 2 را فشار دهید.

 

کد سه رقمی پزشکان درمانگاه صبح  و عصر ساختمان  شماره  یک

خون و سرطان بزرگسالان

   دکتر ابراهیمی  257   -  دکتر قدیانی 239

غدد اطفال

  دکتر صالح پور174

اطفال

  دکتر غلامی 218   -  دکتر فرنقی 217

گوارش اطفال

  دکتر حسینی 227

پوست

   دکتر قیصری 202   -  دکتر رباطی 203   -  دکتر نمازی204   -  دکتر نصیری 205  -  دکتر مظفری 206

جراحی اعصاب

  دکتر شریفی 178   -  دکتر صمدیان 179  -   دکتر ابراهیم زاده 180   -  دکتر موسوی نژاد 181

جراحی پلاستیک

  دکتر زجاجی 229

جراحی عمومی

  دکتر خوشکار 194   -  دکتر حاج نصراله 195  -  دکتر اشیدری 198   -  دکتر سوری 199   -  دکتر پیوندی256

کلینیک پستان

  دکتر خوشکار230

داخلی

  دکتر آزادگان 200  -  دکتر آدینه طاهرخانی 201  -  دکتر کاظم پور 268

داخلی اعصاب

  دکتر قره گزلی 222  -  دکتر شجاعی223  -  دکتر ذوقی 224  -  دکتر رمضانی225

گوارش

  دکتر عبادی 212

روانپزشکی

  دکتر کریمی 231   -  دکتر ناظمی 232   -  دکتر زارعی 233

روماتولوژی

  دکتر احمدزاده 168   -  دکتر فرساد 170

ریه

  دکتر آگین 182   -  دکتر معین آزاد تهرانی 183

زنان و زایمان

دکترسلطانی 207  - دکترفاطمه رحمانی 208  - دکترموسوی پناه 209 - دکتراعزازی بجنوردی 210  -  دکتر سیفی 211

عفونی

  دکتر شکوهی 175   -  دکتر شعبانی 176   -  دکتر علوی درزم 177

غدد بزرگسال

  دکتر کلباسی 171   -  دکتر داودی 172   -  دکتر عرفانی فر 173

قلب

  دکتر بیرانوند 213   -  دکتر مریم طاهرخانی214   -  دکتر شیبانی 215   -  دکتر صیادی 216

گوش و حلق و بینی

  دکتر قاضی زاده هاشمی185  -  دکتر خواجوی186  -   دکتر اکبری187

  دکتر افتخاریان188  -  دکتر مختاری نژاد189  -  دکتر عباسی190  -  دکتر نقیب زاده191  -  دکتر زجاجی 192

  دکتر خوش سیرت193 -دکتر زهرا رحمانی 258

انکولوژی

  دکتر کامیان 234

ریه اطفال

  دکتر صدر 226

بیهوشی

 دکتر نشیبی240   -  دکتر صفری241  -  دکترمتقی242  -  دکتر سزاری243

نفرولوژی(کلیه)

  دکتر زاهد 219  -  دکتر لطف الهی حقی 220

روانشناسی

خانم قربانی 237

تعین نمره  عینک  (بینایی سنجی )

  خانم  جوادی 266

 

 

 

 

کد سه رقمی پزشکان صبح و عصر کلینیک ویژه

روماتولوژی

  دکتر احمد زاده 112 -  دکتر فرساد 113

قلب

   دکتر مریم طاهرخانی 145 -  دکتر شیبانی 146

جراحی اعصاب

  دکتر شریفی 120 -  دکتر صمدیان 121 - دکتر ابراهیم زاده 122 -  دکتر موسوی نژاد 123

ارتوپدی

  دکتر گیویان 124 -  دکتر صابری 125 -  دکتر عالی پور 126– دکتر یوسفی265   -  دکتر توابی263

گوش و حلق و بینی

  دکتر اکبری 127 -   دکتر عباسی 128 -  دکتر قاضی زاده هاشمی 129 - دکتر زهرا رحمانی 259

جراحی پلاستیک

  دکتر یگانه 161

جراحی عمومی

  دکتر خوشکار 132 - دکتر رشنو 133-  دکتر میرهاشمی 134 -  دکتراشیدری 135-  دکتر سوری 136

داخلی اعصاب

  دکتر شجاعی 150 -  دکتر ذوقی 151 -  دکتر رمضانی 152

داخلی

  دکتر صالحی137 -  دکتر آدینه طاهرخانی 138 -  دکتر کاظم پور 139

غدد بزرگسال

  دکتر داودی 116 - دکتر عرفانی فر117

گوارش

  دکتر عبادی 143 -  دکتر هنرکار 144

کلینیک صرع

  دکتر اسدالهی 149

نفرولوژی(کلیه)

  دکتر زاهد 147 -  دکتر لطف الهی حقی148- دکتر حسن زاده 267

پوست

  دکتر قیصری 140 -  دکتر نمازی 141 -  دکتر مظفری 142

عفونی

  دکتر شعبانی 118 -  دکتر علوی درزم 119

کبد چرب

  دکتر آدینه طاهرخانی 166

هماتولوژی اطفال

  دکتر ممتازمنش 155

داخلی اعصاب اطفال

  دکتر رضایی 156

نفرولوژی اطفال(کلیه)

  دکتر پورنصیری 157

عفونی اطفال

  دکتر پور مشتاق 156

روماتولوژی اطفال

  دکتر فرشته مهرگان 167

ژنتیک

  دکتر قادریان 165

گوارش اطفال

  دکتر حسینی 153

خون سرطان بزرگسالان

  دکتر ابراهیمی 164

 

-         در صورتی که کد سه رقمی پزشک را نمیدانید  عدد 2 را وارد نمایید

-         برای انتخاب درمانگاه عدد 1 و کلینیک ویژه عدد2 را وارد نمایید.

لیست درمانگاه

1

روماتولوژی

11

جراحی عمومی

21

کلینیک خون و سرطان

32

روانشناسی

 

2

غدد بزرگسالان

12

داخلی

22

کلینیک هیپوفیز

33

بیهوشی

 

3

بیهوشی

13

پوست

23

ریه اطفال

43

تعیین نمره عینک (بینایی سنجی)

 

4

عفونی

14

زنان و زایمان

24

گوارش اطفال

44

دیابت

 

5

جراحی مغز و اعصاب

15

گوارش

25

جراحی پلاستیک

   

 

6

داخلی مغز و اعصاب

16

قلب

26

روان پزشکی

   

 

7

ریه

17

اطفال

27

انکولوژی

   

 

8

گوش حلق بینی

18

نفرولوژِی

28

کلینیک پستان

   

 

 

                    لیست درمانگاه کلینیک ویژه

1

روماتولوژی

11

جراحی عمومی

21

هماتولوژی

32

خون و سرطان

 

2

غدد بزرگسالان

12

داخلی

22

عفونی اطفال

   

 

3

داخلی اعصاب اطفال

13

پوست

23

نفرولوژی اطفال

   

 

4

عفونی

14

کبد چرب

24

گوارش اطفال

   

 

5

جراحی اعصاب

15

گوارش

25

روماتولوژی اطفال

   

 

6

ارتوپدی

16

قلب

26

ژنتیک اطفال

   

 

7

داخلی اعصا ب

17

صرع

27

جراحی پلاستیک

   

 

8

گوش و حلق و بینی

18

نفرولوژی

28

آنکولوژی

   

 

 

 

-  ابتدا عدد درمانگاه مورد نظر و سپس عدد  مربوط به پزشک مورد نظر را وارد نمایید.

-  برای دریافت  اولین  پزشک با نوبت خالی  کلید * را فشار دهید.

-  برای تایید نوبت خوانده شده عدد 1 را فشار دهید.

-  برای تکرار تاریخ  و  ساعت  خوانده  شده  عدد صفر را فشار دهید

-  برای دریافت  نوبت در تاریخ بعدی عدد 2 را فشار دهید.

-  شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید و در انتها کلید # را فشار دهید

- ملیت غیر ایرانی عدد 2

- ملیت ایرانی عدد 1 

- کد ملی بیمار را وارد نموده و در انتها کلید # را فشار دهید.

- دریافت کد پیگیری

نکات مهم

حداقل 30 دقیقه زودتراز شروع درمانگاه در محل درمانگاه حاضر شوید بدیهی است در صورتی  که زودتر از این زمان به کیوسکها مراجعه نمایید درمانگاه و پزشک مورد نظر بسته و موفق به دریافت نوبت نخواهید شد.

پس از گذشتن 30 دقیقه از زمان نوبت و در صورت عدم مراجعه نوبت شما کنسل می گردد.

-  به همراه داشتن  کد پیگیری  در هنگام  مراجعه الزامی  می باشد

-  بعد از گذشت  30 دقیقه از زمان تعیین شده در صورت عدم مراجعه نوبت شما ابطال می گردد

-  برای دریافت اپلیکشن نوبت دهی درمانگاه ها بارکد مربوطه را با موبایل خود اسکن نمایید.

http://lhmc.sbmu.ac.ir

 

درمانگاه

بیماری

1

روماتولوژی

لوپوس-بهجت-اسکلروزیس-روماتیسم مفصلی-آرتروز-آرترواسکلروزیس-وگنر-تاکایاسو

2

غدد بزرگسال

تیروئید- پاراتیروئید-پانکراس-

3

فوق اطفال

رشدکودک-ناهنجاری مادرزادی-سرطان خون-متابولیک

4

داخلی اعصاب

ام اس-صرع و تشنج-سردرد – پارکینسون-سرگیجه-میاستنی گراو-عدم تعادل-گلین باره-سکته مغزی

5

جراحی اعصاب

کمردرد-درد گردن-دیسک-تومورهای و ضربه سر و گردن-آنوریسم-خونریزی مغزی-تنگی کانال-ناهنجاری ستون مهره ها

6

ارتوپدی

شکستگی-دررفتگی-کشیدگی تاندون-زانو درد-خارپاشنه-اختلالات استخوانی-استخوان یا انگشت اضافه-سندرو کارپال تانل

7

ریه

عفونت ریه-آسم-برونشیت-پنومونی-سل-انسداد ریوی

8

گوش و حلق و بینی

پولبپ بینی-سینوزیت-لوزه –کاشت حلزون-عفونت گوش-انحراف بینی-تمپانوپلاستی

9

جراحی عمومی

فتق-توده های زیرپوستی-انسداد روده –هیدروسل-کیسه صفرا-آپاندیسیت- فیشر آنال- توده های بدن و سینه

10

داخلی

بیماری داخلی-فشارخون-قند خون

11

پوست

کهیر-حساسیت پوستی-مشکلات پوست- پمفیگوس

12

زنان

تومور و بیماری های زنان-زایمان ها-افتادگی مثانه و رحم-سرطان رحم و ضمائم –کیست تخمدان-عفونت لگن- خونریزی

13

گوارش

اختلالات معده-کبد-آندوسکوپی-کلونوسکوپی

14

قلب

آنژین-درد قفسه سینه-سکته-طپش قلب-نارسایی قلب و دریچه

15

اطفال

عفونت-مسمومیت ها-هیدروسفال-تومورها- بیماری نوزاد/کودک

16

داخلی کلیه

کاهش عملکرد کلیه-درد کلیه ، نارسایی کلیه

17

چشم پزشکی

آب مروارید-آب سیاه- دو بینی-نزدیک بینی-دوربینی-عینک

18

عفونی

ایدز-هپاتیت c- عفونت ها-آنفولانزا-مننژیت-سلولیت-کزاز -تب

19

بیهوشی

مشاوره بیهوشی قبل از عمل

20

جراحی پلاستیک

عمل های زیبایی و ترمیمی بینی و صورت و دست

21

دیابت

دیابت- کاهش قند خون-افزایش قند خون

22

روانپزشکی

اضطراب-افسردگی-کنترل خشم-جنون-مانیک-آنتی سوشیال

23

انکولوژی

سرطان ها-اختلالات انعقاد خون

24

طب ورزش

کمردرد-طب سوزنی-دردهای مفصلی

25

پزشکی قانونی

نظریه پزشکی-مسمومیت ها- پزشکی قانونی

  

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - بیمارستان لقمان حکیم
آدرس : تهران - چهار راه لشگر خیابان مخصوص - بیمارستان لقمان حکیم
کدپستی : 1333635445

تلفن : 9-55419005 - 021
پست الکترونیک:
loghman.hospital@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.