دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١ - 

صفحه اصلي > بخش های درمانی > واحد بيهوشي 
 
 

 

 

نام بخش  تعداد تخت ریاست بخش سرپرستار بخش
بخش بيهوشي 12 آقاي دکتر نشیبی   خانم یگانه منش
 

حوزه فعالیت :

انواع جراحي ها

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - بیمارستان لقمان حکیم
آدرس : تهران - چهار راه لشگر خیابان مخصوص - بیمارستان لقمان حکیم
کدپستی : 1333635445

تلفن : 9-55419005 - 021
پست الکترونیک:
loghman.hospital@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.