دوشنبه ٠٦ تير ١٤٠١ - 

 
 


دكتر امیدوار رضائی
رئیس بخش

سوابق پژوهشی
 


دکترکاوه ابراهیم زاده
معاون آموزشی بخش

سوابق پژوهشی
 

دکترسید علی موسوی نژاد
معاون پژوهشی بخش

سوابق پژوهشی

 


 خانم فاطمه ابراهیمی

کارشناس پژوهشی
 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - بیمارستان لقمان حکیم
آدرس : تهران - چهار راه لشگر خیابان مخصوص - بیمارستان لقمان حکیم
کدپستی : 1333635445

تلفن : 9-55419005 - 021
پست الکترونیک:
loghman.hospital@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.