يکشنبه ١٦ مرداد ١٤٠١ - 

 
 

اعضای محترم هئیت مدیره موسسه خیریه  لقمان حکیم

دکتر امیدوار رضائی

هئیت مدیره

 

دکترنادر حقی

هئیت مدیره

 

دکتر نصراله آبادیان

هئیت مدیره

 

 

 

 

دکتر محمد رضا حاجی اسماعیلی

هئیت مدیره

 

 

 قاسم نوده فراهانی

رئیس هئیت مدیره

 نورالدین مهری

نایب رئیس هئیت مدیره

 

مصطفی صفرخانی

هئیت مدیره خزانه دار

 

اسمعیل مقدم

 هئیت مدیره علی البدال

 

محمد رضائیان

 هئیت مدیره علی البدال مدیر عامل

 

علیرضا طاهری 

بازرس

مهدی مجید خواه 

 بازرس علی البدل

 

 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - بیمارستان لقمان حکیم
آدرس : تهران - چهار راه لشگر خیابان مخصوص - بیمارستان لقمان حکیم
کدپستی : 1333635445

تلفن : 9-55419005 - 021
پست الکترونیک:
loghman.hospital@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.