میثم جدیدی
 
کارشناس و مسئول واحد روابط عمومی
 
 

درباره ما:  روابط عمومی مجموعه‌ای اقدامات و فعالیت های برنامه ریزی شده ی یک سازمان است که هر سازمان برای برقراری ارتباطات مؤثر و هدفمند با گروه‌هایی که با آن در ارتباط‌اند، انجام می‌دهد.

 

سوابق فعالیت ها: در حال بروز رسانی می باشد .

 

فایل‌ها