آقای سعدی بنار
مدیریت مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی لقمان حکیم

سوابق پژوهشی وشغلی:
چندین مقاله حسابداری از جمله ارزیابی مزایا و بررسی اثربخشی سازمانی جایگزین حسابداری مبنای تعهدی به جای حسابداری مبنای نقدی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
رئیس هئیت مدیره شرکت پارس اندیشه آرکا
معاونت دبیرستان غیرانتفاعی بابا صفرعلی
کارمند امور مالی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی مهدیه
مدیر امور مالی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهدای تجریش از سال 90 لغایت مرداد ماه 95
رئیس امور مالی مرکز تحقیقات نوروفانکشنال از سال 90 لغایت مرداد ماه 95
رئیس امور مالی مرکز تحقیقات طب فیزیکی از سال 90 لغایت مرداد ماه 95
رئیس امور مالی مرکز تحقیقات لیزر از سال 90 لغایت مرداد ماه 95
مدیر امور مالی مرکز تحقیقات سرطان(مرکز مستقل) از سال 90 تاکنون
کارمند نمونه سال 92 مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهداء تجریش
عضو کمیته اجرایی پروژه اجرای کدینگ کتاب ارزش های نسبی و تسریع در ارسال اسناد بیمه ای (طرح تحول نظام سلامت) ازسال 93 تاکنون
عضو کارگروه تدوین دستور العمل کلینیک ویژه دانشگاه از سال 93 تاکنون
کسب رتبه اول دراجرای استانداردها اعتبار بخشی سال 1394 در مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی شهداءتجریش
رئیس امور مالی مرکز تحقیقاتی عفونی اطفال از بهمن 95 تا اردیبهشت 96
رئیس امور مالی مرکز تحقیقاتی سلامت نوزادان از بهمن 95 تا اردیبهشت 96
رئیس امور مالی مرکز تحقیقاتی عوامل موثر بر سلامت از بهمن 95 تا اردیبهشت 96
رئیس امور مالی مرکز تحقیقاتی پاتولوژی اطفال از بهمن 95 تا اردیبهشت 96
رئیس امور مالی مرکز تحقیقاتی اعصاب کودکان از بهمن 95 تا اردیبهشت 96
رئیس امور مالی مرکز تحقیقاتی جراحی کودکان از بهمن 95 تا اردیبهشت 96
رئیس امور مالی مرکز تحقیقات خونی و مادرزادی از بهمن 95 تا اردیبهشت 96
مدیر امور مالی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی کودکان مفید از شهریور ماه 95 لغایت دی ماه 96
مدیر امور مالی پژوهشکده سلامت کودکان (مرکز مستقل )از اردیبهشت 96 تا
دریافت لوح تقدیر از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه جهت پیشبرد اهداف کمیته اجرایی طرح تحول سلامت دانشگاه
عضو کمیته تشخیص و پیگیری درخصوص موارد خاص ناشی از کسر مدارک،سرقت،آتش سوزی و سایر حوادث ( ماده 104 ) دانشگاه
عضو کمیته پرداخت مبتنی بر عملکرد (قاصدک)دانشگاه از آذر ماه 96 تاکنون
رئیس امور مالی مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی از دی ماه 96 تاکنون
رئیس امور مالی مرکز تحقیقات مسمومین از دی ماه 96 تاکنون
رئیس امور مالی مرکز تحقیقات قاعده جمجه از دی ماه 96 تاکنون
مدیر امور مالی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی لقمان حکیم از دی ماه 96 تاکنون
عضو کمیته اخلاق بالینی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی لقمان حکیم از مرداد ماه 97
رئیس کمیته مدیریت خطر و حوادث و بلایای مرکز پزشکی آموزشی و درمانی لقمان حکیم از آذر ماه 97
رئیس کمیته سنجش و پایش مرکز پزشکی آموزشی و درمانی لقمان حکیم از مرداد ماه 97
رئیس کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات مرکز پزشکی آموزشی و درمانی لقمان حکیم از مرداد ماه 97
رئیس کمیته های بهداشت محیط و حفاظت فنی و بهداشت کار از آبان ماه 98
سرپرست مدیریت مرکزپزشکی آموزشی ودرمانی لقمان حکیم ازآبان ماه 98
رییس کمیته فرعی مهندسی مشاغل مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی لقمان حکیم ازآبان 98
نماینده معاونت توسعه مدیریت و منابع در کمیسیون مناقصات و مزایدات دانشگاه  از آبان 98
مدیریت مرکزپزشکی آموزشی ودرمانی لقمان حکیم از اسفندماه 98 تاکنون
دبیر کمیته اجرایی کرونا مرکز پزشکی آموزشی و درمانی لقمان حکیم از اسفندماه 98 تا کنون
عضو ستاد علمی – اجرائی کرونا مرکز پزشکی آموزشی و درمانی لقمان حکیم از اسفندماه 98 تا کنون

عضو شورای پژوهشی قاعده جمجمه مرکز پزشکی آموزشی و درمانی لقمان حکیم

عضو کمیته سکته های مغزی مرکز(724) مرکز پزشکی آموزشی و درمانی لقمان حکیم

عضو کمیته اخلاق بالینی مرکز پزشکی لقمان حکیم

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب