واحد فناوری اطلاعات بیمارستان لقمان
 
مهندس بدیعی

مسئول فناوری اطلاعات
آقای جعفرپور

کارشناس اتوماسیون اداری وپرتال
مهندس کامیابی

کارشناس شبکه
آقای اباذری

تکنسین سخت افزار
مهندس دبیری

کارشناس HIS
 

فایل‌ها