بخش مخزن و امانت کتابخانه 

شنبه تا پنج شنبه 7:30 صبح لغایت 16:15

جمعه و تعطیلات رسمی   تعطیل می باشد. 

 

 سالن مطالعه

شنبه تا پنج شنبه 7:30 صبح لغایت 23:30

جمعه و تعطیلات رسمی 7:30 صبح لغایت 23:30

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب