آقای مهندس نادر بابالار
 
رئیس امور اداری
 
 

 

 مهندس نادر بابالار

رئیس امور اداری و مدیر منابع انسانی مرکز

سوابق تحصیلی :

· دیپلم ریاضی فیزیک دبیرستان نمونه دولتی هدایت منطقه 17 تهران

· کارشناسی مهندسی آبیاری )علوم و مهندسی آب( از دانشکده کشاورزی دانشگاه دولتی ارومیه در سال 1378

· کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (eMBA) گرایش مدیریت استراتژیک از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در سال 1395

· دارای گواهینامه طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

سوابق کاری :

v کارشناس فنی در اداره امور خدمات و فضای سبز شهرداری منطقه 13 و 17 شهر تهران و جنگل های سرخه حصار و خجیر به مدت 3 سال

v کارشناس بیمه واحد درآمد و امور بیمه گری مرکز به مدت 7 سال

v عضو سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی استان تهران با شماره نظام 0708921833 از تاریخ 02 / 05 / 89

v کارشناس فنی شبکه های آبیاری و زهکشی و طرح های الگویی روشهای نوین آبیاری تحت فشار در اداره کل توسعه سامانه های نوین آبیاری معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهادکشاورزی به مدت یک و نیم سال )مأمور به وزارت جهاد کشاورزی(

v مسئول واحد خدمات مرکز از تاریخ 18 / 9 / 89 لغایت 25 / 12 / 94

v مسئول و ناظر آتش نشانی مرکز از تاریخ 17 / 10 / 92 لغایت 23 / 06 / 95

v عضو و رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان مرکز از فروردین سال 1394

v رئیس امور اداری و مدیر منابع انسانی مرکز از تاریخ 25 / 12 / 1394

v عضو تیم مدیریت اجرایی مرکز از تاریخ 17 / 07 / 95

v عضویت در کمیته جذب نیروی انسانی ، کمیته انضباطی نیروی انسانی ، کمیته امور فرهنگی ، کمیته اخلاق پزشکی، کمیته بهبود کیفیت،کمیته مدیریت سلامت اطلاعات و فن آوری اطلاعات ، کمیته خرید و مدیریت هزینه ، کمیته درآمد و امور بیمه گری ، کمیته اقتصاد درمان ،کمیته فنی ، کمیته دارو و درمان و تجهیزات پزشکی ، کمیته بهداشت محیط،حفاظت فنی و بحران و بلایا

 

فایل‌ها