برنامه ماهانه کلاس های آموزشی تئوری بخش جراحی اعصاب بیمارستان لقمان حکیم

ارائه دهنده

تاریخ

Chapter

عنوان

تصاویر

گزارش بخش

استاد

دستیاران  بخش 

 

دوشنبه

3-4-98

*

کیس پرزنتیشن و موربیدیتی کنفرانس

عکس

گزارش

*

دکتر یحیی دانشمند

 

98-04-6

30

Clinical Evaluation Of Adult Hydrocephalus

عکس

گزارش

دکتر امیدواررضایی
دکتر زهرا سالاری نژاد 98-04-13 36

Post Operative Infections Of The Head and Brain

عکس

گزارش

دکتر کاوه ابراهیم زاده

دکتر احمد جباری 

98-04-0

37

Post Operative Infections Of the Spine

عکس

گزارش

دکتر سید علی موسوی نژاد

دکتر یحیی دانشمند

98-04-17

40

Meningitist and Encephalitis

عکس

گزارش

دکتر امیدواررضایی
*

98-04-20

 

امتحان ارتقاء

*

*

*

دکتر زهرا سالاری نژاد

98-04-24 46 Neuroembryology عکس گزارش دکتر کاوه ابراهیم زاده

دکتردانشمند

98-04-31 * ژورنال کلاب عکس گزارش دکترموسوی نژاد
 

 

فایل‌ها