شرحی از لوگوی بیمارستان لقمان حکیم

 

 

در نمای کلی ظاهر لوگو سعی شده است تا خط مشی , آرمان و هدف گذاری بیمارستان در آن تلفیق وجمع آوری شده باشد . به عنوان اولین مشخصه یک لوگو , تایپ نمایش حروفی که نمایانگر عملکردسازمانی مجموعه بیمارستان است به شکل اچ می باشد که در اولین نگاه H (حرف اچ انگلیسی ) در ذهن نمایان است که از منظر بین المللی نمادی آشنا و گویا برای عموم است که در ذهن  بیننده تداعی بیمارستان را دارد , البته حروف انگلیسی ابتدای دو بخش نام بیمارستان ال و اچ برای لقمان و حکیم عینا در آن مستتر است .

در نمای لوگو با تایپ فارسی نام لقمان حکیم در دو بخش مجزا و منطبق بر هم مشاهده می شود . کلمه لقمان و حکیم هر یک در نمای نگاتیو لوگو متصور شده است که جهت نمایش بهتر درروبرو به شکل مجزا به نمایش گذارده شده است .

تنها یک نشانه در لوگو می تواند وظیفه اصول ارتباطی خود را اجرا کند اما در این لوگو به زیبایی چندین عامل نمادین به سادگی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند که هر یک به طور مستقل اثر ارتباطی یک نماد را ایفا می کند .

همچنین با کمی دقت , نمایی از دو بلوک و دپارتمان ساختمانی در دو طرف جاده ای که حالتی از تصویر 3 بعدی است کاملا" مشهود است که مفهوم شکل لوگو در ذهن نمایشی کلی از دپارتمان و ساختار منظم , مستحکم و با صلابت است که در کنار مسیر تعالی در جهت کسب پیشرفت و توسعه در افق های دور را به نمایش می گذارد که این منطبق بر آرمانهای سازمانی بیمارستان و دانشگاه است . در ضمن نمای لوزی و ساختار زاویه دار کل لوگو نشانه منطق عقل و انتظام و انظباط مکتب علم و دانش دانشگاهی است .

ساختاررنگی لوگو نیز شامل مفاهیمی است که بخش پوزیتیو لوگو را تشکیل می دهد . در کل از سه رنگ مشکی , سفید و خاکستری تشکیل شده است . در یک تقسیم بندی ساده سفید و سیاه دو نقطه تقابل سلامت و بیماری است و خاکستری را نیز می توان به علم و دانش تعبیر نمود .

اگر به شکل ساده تخت بیمارستان را بخواهیم ترسیم کنیم با سه خط و دایره می توان این را کشید  

 قسمت بالای لوگو در بخش پوزیتیو رنگ سیاه یک نمایی از تخت بیمارستانی با سر بیمار در رنگ سفید با اندکی دقت مشهود است که این نماد معرف مرکز پزشکی , درمانی است و در قسمت پایین در رنگ خاکستری تصویر ساده و نمادین شخصی در حال مطالعه مستتر است که این نمادی بر آموزشی بودن مرکز پزشکی لقمان حکیم است .

 


 

 

 

 

 

 

فایل‌ها