نام بخش تعداد تخت رياست بخش سرپرستار بخش
پوست 12 آقای دکتر ملک زاد   خانم منيژه الله وردي مطلق
 

حوزه فعالیت :

پوست


اطلاعات بيشتر در مورد درمانگاه و بخش پوست

 

فایل‌ها