دکتر آناهیتا ذوقی

متخصص داخلی اعصاب

       


دکتر حسین پاکدامن
رئیس بخش

سوابق پژوهشی
 


دکتر کوروش قره گزلی


استاد داخلی اعصاب
 

دکتر  مازیار شجاعی


متخصص داخلی اعصاب


 

فایل‌ها