نام بخش  تعداد تخت ریاست بخش سوپروایزر بخش
اتاق عمل 12 آقاي دکتر نشیبی   خانم ژيلا مسعود
 

حوزه فعالیت :

جراحی اعصاب

جراحي عمومی

گوش و حلق و بيني

جراحی پلاستیک

جراحی زنان

ارتوپدی

 

 

فایل‌ها