چهارشنبه ٠٧ فروردين ١٣٩٨ - 
Amazing Slider
منو اصلی
اوقات شرعی
 
 
 
آقای رضا حسین خیلی
 
کارشناس مسئول دفتر آموزش
 
مدرک تحصیلی : کارشناس آموزش

 

 

شرح وظایف مسئول دفتر آموزش:

* انجام امور مربوط به هیات علمی شامل : محاسبه کارت حضورو غیاب ، مرخصی ها ، تعداد آنکال ، تفکیک تمام وقت جغرافیایی و عادی و ارسال به اداره حسابداری مرکز و دانشگاه.

* تائید لیست ها و گواهی انجام کار متخصصین در هر ماه و ارسال به حسابداری

* تهیه انواع گواهی ها اعم از اشتغال به کار جهت سازمانهای بیمه و غیره .........

* پیگیری لیست آنکال در هرماه و ارسال به حسابداری

* تائید نمونه امضا و مهر نظام پزشکی اساتید و دستیاران

* تائید نمونه امضاو مهر نظام پزشکی پزشکان در خصوص گواهی استعلاجی پزشکان و کارکنان و ارجاع به ریاست مرکز

* ارزشیابی هیات علمی توسط رزیدنتها

* ارزشیابی معاون آموزشی برای کلیه اساتید

* ارزشیابی رئیس بخش برای اساتید بخش خود و ارسال به معاونت آموزشی دانشگاه

* تنظیم برنامه باز آموزی و سمینارها و سپس ارسال به دفتر بازآموزی جهت هماهنگی و برگزاری آنها

* تنظیم کنفرانس های بیمارستان

* تکمیل فرم های مخصوص اساتید تمام وقت جغرافیایی و ارسال آن به دانشگاه جهت صدور حکم تمام وقتی

* ارسال گواهی انجام کار تمام وقت جغرافیایی در هر ماه به حسابداری جهت پرداخت حق الزحمه آنها

* پیگیری فرآیندهای آموزشی از تمامی بخشها و تنظیم آن در پایان هر سال جهت جشنواره آموزشی

* معرفی اساتید نمونه جهت جشنواره آموزشی و دانشگاه

*در یافت معرفی نامه دستیاران از دانشکده و پس از ثبت به بخشهای مربوطه

* اعلام  شروع به کار و پایان روتیشن به دانشکده

* تنظیم لیست اضافه کار در هرماه و ارسال به ریاست

* انجام سایر امور محوله از سوی معاون آموزشی مرکز

* تفکیک و توزیع  نامه ها ، گزارشات و سایر مکاتبات    افراد واحد مربوطه و پیگیری کردن آنها

* تنظیم اوقات جلسات و کمیسیون هایی که در دفتر سرپرست مربوطه تشکیل شده و مطلع ساختن مقامات و یا افراد شرکت کننده در جلسه

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - بیمارستان لقمان حکیم
آدرس : تهران - چهار راه لشگر خیابان مخصوص - بیمارستان لقمان حکیم

تلفن : 9-55419005 - 021
پستالکترونیک:
loghman.hospital@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.