چهارشنبه ١٢ آذر ١٣٩٩ - 

صفحه اصلي > معرفی مرکز > استراتژی های مرکز 
 
 
استرانژیها

1.تدوین برنامه بهبود رضایت مراجعین و تقویت نظام مشتری مداری

2.افزایش رضایت پرسنل و فراگیران بر اساس نظرسنجی

3.ارتقاء فرایندها و بهبود شاخص ها با اولویت افزایش کیفیت خدمات و ایمنی بیمار

4.توانمند سازی منابع انسانی از طریق آموزش اثربخش و ارزیابی عملکرد

5.نوسازی زیرساخت هاو فضاهای مرکز بر اساس نقشه و مواد مناسب و جدید

6.ایجاد فرهنگ سازمانی قوی

7.بهره برداری کامل و توسعه ظرفیت ها از طریق واگذاری و افزایش بهره وری


پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - بیمارستان لقمان حکیم
آدرس : تهران - چهار راه لشگر خیابان مخصوص - بیمارستان لقمان حکیم
کدپستی : 1333635445

تلفن : 9-55419005 - 021
پست الکترونیک:
loghman.hospital@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.