پنج شنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٨ - 
منو اصلی
 
 
 

برنامه ماهانه کلاس های آموزشی تئوری بخش جراحی اعصاب بیمارستان لقمان حکیم

ارائه دهنده

تاریخ

Chapter

عنوان

تصاویر

گزارش بخش

استاد

دستیاران  بخش 

98-5-7

*

کیس ریپورت

عکس

گزارش

دکتر امیدوار رضائی

دکتر محمدعلی شمسی

98-5-10

 

 

عکس

گزارش 

دکتر کاوه ابراهیم زاده
     

 

 

 

 

دکتر یحیی دانشمند 

98-05-24

*

 

عکس

گزارش

دکتر کاوه ابراهیم زاده

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

           
 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - بیمارستان لقمان حکیم
آدرس : تهران - چهار راه لشگر خیابان مخصوص - بیمارستان لقمان حکیم

تلفن : 9-55419005 - 021
پستالکترونیک:
loghman.hospital@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.