چهارشنبه ١٢ آذر ١٣٩٩ - 

 
 


دکتر مهدی بشارت
مرتبه علمی: دانشیار
عفونی

Google Scholar
Scopus
ORCID

 


دکتر عبدالکریم پژوومند
مرتبه علمی : استاد
سم شناسی بالینی و مسمومیتها       
Google Scholar
Scopus 
ORCID ID

 

دکتر سعید مالک
مرتبه علمی : استادیار
بیهوشی

Google Scholar
Scopus 
ORCID ID

دکتر مجید آزادگان 
مرتبه علمی : استادیار
داخلی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

 


.
.

.

 


.
.

.
 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - بیمارستان لقمان حکیم
آدرس : تهران - چهار راه لشگر خیابان مخصوص - بیمارستان لقمان حکیم
کدپستی : 1333635445

تلفن : 9-55419005 - 021
پست الکترونیک:
loghman.hospital@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.