پنج شنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٨ - 
منو اصلی
 
 
 دکتر امیدوار رضائی
ریاست بیمارستان لقمان حکیم

Google Scholar

دکتر علی خوشکار
قائم مقام بیمارستان و معاونت درمان 

scopus

دکتر نادر ممتازمنش
معاونت آموزشی مرکز

Google Scholar

 

       دکترکاوه ابراهیم زاده              رئیس واحد توسعه تحقیقات بالینی

Google Scholar

دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی
رئیس واحد توسعه آموزش

Google Scholar


دکتر شاهین شادنیا
مرتبه علمی : استاد
سم شناسی بالینی و مسمومیتها
Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر حسین حسنیان مقدم
مرتبه علمی :دانشیار
سم شناسی بالینی و مسمومیتها

Google Scholar

Scopus
ORCID IDدکتر پیمان عرفان طلب
مرتبه علمی: استادیار
.سم شناسی بالینی و مسمومیت ها

Google Scholar

Scopus
ORCID ID


دکتر نسیم زمانی
مرتبه علمی :استادیار
سم شناسی بالینی و مسمومیتها
Google Scholar
Scopus
ORCID

دکتر میترا رحیمی
مرتبه علمی :استادیار
سم شناسی بالینی و مسمومیتها

Google Scholar
Scopus
ORCI


.
.

.
.
.

دکتر لطیف گچکار
مرتبه علمی : استاد
بیماری های عفونی و گرمسیری

Google Scholar
Scopus
ORCID

دکتر مسعود مردانی
مرتبه علمی : استاد
بیماری های عفونی و گرمسیری

Google Scholar
Scopus
ORCID

دکتر زهره امین زاده
رتبه علمی : استاد
بیماری های عفونی و گرمسیری

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر ایلادعلوی درزم
مرتبه علمی : استادیار
بیماری های عفونی و گرمسیری

Google Scholar
Scopus
ORCID

دکتر شروین شکوهی
مرتبه علمی :دانشیار
بیماری های عفونی و گرمسیری

Google Scholar
Scopus
ORCID

دکتر مینوش شعبانی
مرتبه علمی :استادیار
بیماری های عفونی و گرمسیری

Google Scholar
Scopus
ORCID

دکتر هاله طالائی
مرتبه علمی : استاد
بیماری های عفونی و گرمسیری

Google Scholar
Scopus
ORCID

دکتربیژن نقیب زاده
مرتبه علمی : استاد
گوش و حلق و بینی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکترعلی اصغر پیوندی
مرتبه علمی : استاد
گوش و حلق و بینی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکترنوید احمدی روزبهانی
مرتبه علمی : استادیار
گوش و حلق و بینی

Google Scholar

Scopus
ORCID ID


دکتر علی افتخاریان
مرتبه علمی : استاد
گوش و حلق و بینی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر فرهادمختاری نژاد
مرتبه علمی : استادیار
گوش و حلق و بینی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID


دکتر مهدی خواجوی
مرتبه علمی : دانشیار
گوش و حلق و بینی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر نادر اکبری دیلمقانی
مرتبه علمی : استادیار
گوش و حلق و بینی

Google Scholar
Scopus

ORCID ID

دکترامیر حسین قاضی زاده
مرتبه علمی :دانشیار
گوش و حلق و بینی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID


دکترمنصور زجاجی
مرتبه علمی: استادیار
گوش و حلق و بینی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر شاهرخ خوش سیرت
مرتبه علمی : استادیار
گوش و حلق و بینی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر زهرا رحمانی
مرتبه علمی : استادیار
گوش و حلق و بینی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر زهرا عباسی
مرتبه علمی :استادیار
داروسازی بالینی

Google Scholar
Scopus
ORCID

 

دکتر متین قاضی زاده
مرتبه علمی : دانشیار
پزشکی قانونی

Google Scholar
Scopus
ORCIDدکتر شاداب صالح پور
مرتبه علمی : دانشیار
غدد کودکان

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر نادر ممتازمنش
مرتبه علمی : استادیار
هماتولوژی کودکان

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر فاطمه فرشته مهرگان
مرتبه علمی : استادیار
روماتولوژی کودکان

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر زهرا پورنصیری
مرتبه علمی : استادیار
نفرولوژی کودکان

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر علیرضا رضائی
مرتبه علمی : استادیار
اعصاب کودکان

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر فریبا فرنقی
مرتبه علمی : استادیار
مسمومیت کودکان

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر نرگس غلامی بشرویه
مرتبه علمی : استادیار
کودکان

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر رویا طاهری تفتی
مرتبه علمی : استادیار
نوزادان

Google Scholar
Scopus
ORCID ID


دکتر حسن پورمشتاق
مرتبه علمی : استادیار
عفونی کودکان

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر محمد مسلمی زاده
مرتبه علمی :استادیار
روماتولوژی
Google Scholar
Scopus
ORCID

دکتر مژگان جلال زاده
مرتبه علمی : دانشیار
نفرولوژی

Google Scholar
Scopus
ORCID

 

دکترمحمدرضا بیرانوند
مرتبه علمی : دانشیار
قلب و عروق

دکتر خسرو آگین
مرتبه علمی : دانشیار
ریه

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر مریم طاهر خانی
مرتبه علمی : دانشیار
قلب و عروق

Google Scholar
Scopus
ORCID ID


دکتر شهریارنیکپور
مرتبه علمی :دانشیار
گوارش و کبد
Google Scholar
Scopus
ORCID ID


دکتر علیرضا رجائی
مرتبه علمی : دانشیار
روماتولوژی

Google Scholar
Scopus
ORCID

دکتر فرانه فرساد
رتبه علمی : استادیار
روماتولوژی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID


دکتر آرمان احمدزاده
مرتبه علمی : دانشیار
روماتولوژی

 

Google Scholar
Scopus
ORCID ID


دکتر نرگس السادات زاهد
مرتبه علمی :دانشیار
نفرولوژی

Google Scholar
Scopus

ORCID

دکترمریم السادات تهرانی
مرتبه علمی : استادیار
ریه

Google Scholar

دکتر محمدمهدی امام
مرتبه علمی: دانشیار
روماتولوژی

Google Scholar
Scopus
ORCID


دکتر زهرا داودی
مرتبه علمی : استادیار
غددمتابولیسم
Google Scholar
Scopus
ORCID


.
.
.

.
.
.
دکتر آدینه طاهر خانی
مرتبه علمی : استادیار
داخلی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID
دکتر محمد صالحی
مرتبه علمی :استادیار
داخلی

Google Scholar
Scopus
ORCID

دکتر مهتاب شعبانی
مرتبه علمی : استادیار
گوارش

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر مهدی شیبانی
مرتبه علمی : استادیار
قلب و عروق

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر سعید کلباسی
مرتبه علمی :استادیار
غدد متابولیسم

Google Scholar
Scopus
ORCID

دكتر سکینه ابراهیمی
مرتبه علمی : استادیار
آنکولوژیست

Google Scholar
Scopus
ORCID

دکتر لقا لطف اللهی حقی
مرتبه علمی : استادیار
نفرولوژیست

Google scholar
Scopus
ORCID

 

دکتر اعظم عرفانی فر
مرتبه علمی : فوق تخصص
غددمتابولیسم

Google scholar
Scopus
ORCID

دکتر مهنا کاظم پور

مرتبه علمی : استادیار
داخلی

Google Scholar
Scopus

 

دکتر کامران حیدری
مرتبه علمی : دانشیار
طب اورژانس

Google Scholar
Scopus
ORCID

دکتر پروین کاشانی
مرتبه علمی : استادیار
طب اورژانس

Google Scholar
Scopus
ORCID


دکترمحمد منوچهری فر
مرتبه علمی : استادیار
طب اورژانس

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر علی وفائی
مرتبه علمی :دانشیار
طب اورژانس

Google Scholar
Scopus
ORCID

دکتر امین شمس اختری
مرتبه علمی : استادیار
طب اورژانس

Google Scholar
Scopus
ORCID

دکتر مهرداد تقی زاده
مرتبه علمی :استادیار
طب اورژانس

Google Scholar
Scopus
ORCID ID


دکتر امیدوار رضائی
مرتبه علمی : استاد
جراحی مغز و اعصاب
Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر گیو شریفی
مرتبه علمی : دانشیار
جراحی مغز و اعصاب

Google Scholar
Scopus
ORCID

دکتر محمد صمدیان
مرتبه علمی : دانشیار
جراحی مغز و اعصاب

Google Scholar
Scopus
ORCID

دکتر کاوه ابراهیم زاده
مرتبه علمی : استادیار
جراحی مغز و اعصاب

Google Scholar
Scopus 
ORCID ID


دکتر سیدعلی موسوی نژاد
مرتبه علمی : استادیار
جراحی مغز و اعصاب

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر رضا رباطی
مرتبه علمی : دانشیار
پوست

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر محمد رحمتی رودسری
مرتبه علمی : استاد
پوست

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر سهیلا نصیری
مرتبه علمی : دانشیار
پوست

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر نیکو مظفری
مرتبه علمی : استادیار
پوست

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر مهدی قیصری
مرتبه علمی : استادیار
پوست

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر نسترن نمازی
مرتبه علمی : استادیار
پوست

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی
مرتبه علمی: استادیار
بیهوشی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر فرهاد صفری
مرتبه علمی :دانشيار
بیهوشی
Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر کامران متقی
مرتبه علمی : دانشیار
بیهوشی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

 

دکتر رضا گوهرانی
مرتبه علمی :استادیار

بیهوشی

Google Scholar
Scopus
ORCID

دکتر مسعود نشیبی
مرتبه علمی : استادیار
بیهوشی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

.
.
.

.
. .


دکترصادق عبدالمحمدی
مرتبه علمی : استادیار
بیهوشی

Google Scholar
Scopus
ORCID

دکتر پریسا سزاری
مرتبه علمی :استادیار
بیهوشی

Google Scholar
Scopus
ORCID

دکتر مسعود زنگی
مرتبه علمی :استادیار
بیهوشی

Google Scholar
Scopus
ORCID

دکتر مرجان اسدالهی
مرتبه علمی : استادیار
داخلی مغز و اعصاب

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر حسین پاکدامن
مرتبه علمی :استاد
داخلی مغز و اعصاب

Google Scholar
Scopus
ORCID

دکتر کوروش قره گزلی
مرتبه علمی :استاد
داخلی مغز و اعصاب

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

 

دکتر منوچهر ایلخانی
مرتبه علمی :دانشيار
داخلی مغز و اعصاب

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر مهتاب رمضانی
مرتبه علمی : استادیار
داخلی مغز و اعصاب

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر مازیار شجاعی
مرتبه علمی :استادیار
داخلی مغز و اعصاب

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر آناهیتا ذوقی
مرتبه علمی: استادیار
داخلی مغز و اعصاب

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر شهرام ثابتی
مرتبه علمی : استادیار
آسیب شناسی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر فرحناز بیداری
مرتبه علمی : دانشیار
آسیب شناسی

Google Scholar
Scopus
ORCID I

دکتر نفیسه مرتضوی
مرتبه علمی : استادیار
آسیب شناسی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر النا جمالی
مرتبه علمی : استادیار
آسیب شناسی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر روح الله یگانه
مرتبه علمی : استاد
جراحی عمومی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر حسن پیوندی
مرتبه علمی : دانشیار
جراحی عمومی

Google Scholar
Scopus

ORCID

دکترسیدهادی میر هاشمی
مرتبه علمی : استادیار
فلوشیپ لاپاراسکوپی

Google Scholar

Scopus
ORCID ID

دکتر اسماعیل حاج نصراله

مرتبه علمی :استاد

جراحی عمومی

Google Scholar
Scopus
ORCID IDدکتر محسن سوری
مرتبه علمی : استادیار
جراحی عمومی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر فریبرز رشنو
مرتبه علمی : استادیار
جراحی عمومی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

 

دکتر بهادر اشیدری
مرتبه علمی : استادیار
جراحی عمومی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID


دکتر بابک صلواتی پور
مرتبه علمی : استادیار
رادیولوژی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر هومن بهرامی
مرتبه علمی : استادیار
رادیولوژی

Google Scholar
Scopus
ORCID ID

دکتر مریم حقیقی مراد
مرتبه علمی : استادیار
رادیولوژی

Google Scholar
Scopus
ORCIDدکتر بابک مصطفی زاده
مرتبه علمی :دانشیار
پزشکی قانونی

Google Scholar
Scopus
ORCID

دکتر زهرا صحرائی
مرتبه علمی :استادیار
داروسازی بالینی

Google Scholar

Scopus
ORCID ID

 

دکتر فریده خدابنده
مرتبه علمی : دانشیار
پزشکی قانونی

Google Scholar
Scopus
ORCID

دکتر شهرام محقق
مرتبه علمی :استادیار
پزشکی ورزشی

Google Scholar
Scopus
ORCID

 
 
 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - بیمارستان لقمان حکیم
آدرس : تهران - چهار راه لشگر خیابان مخصوص - بیمارستان لقمان حکیم

تلفن : 9-55419005 - 021
پستالکترونیک:
loghman.hospital@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.