دوشنبه ١١ فروردين ١٣٩٩ - 
منو اصلی
 
 
 


دكترمحمدرضا حاجی اسماعیلی
رئیس بخش

Google Scholar
 


دکتر رضا گوهرانی
معاون آموزشی بخش

Google Scholar
 

دکتر لیلا سی منی
معاون پژوهشی بخش

Google Scholar
 


 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - بیمارستان لقمان حکیم
آدرس : تهران - چهار راه لشگر خیابان مخصوص - بیمارستان لقمان حکیم

تلفن : 9-55419005 - 021
پستالکترونیک:
loghman.hospital@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.