شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨ - 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > معاونت ها > معاونت آموزشی مرکز > دفتر آموزش > شرح وظایف منشی ریفرم 
 
 

 

خانم کبری فامیل ربیعی
 
متصدی امور دفتری
 
 

 

 

شرح وظایف منشی ریفرم:

* برنامه ریزی برنامه هفتگی و هماهنگی با اساتید

* ارائه برنامه هفتگی به دانشجویان در هر دوره

* تکمیل نمودن فرم ارزشیابی اساتید توسط کارآموزان در پایان هرماه و ارسال به دانشکده توسط منشی ریفرم

* معرفی دانشجویان ریفرم و هماهنگی با اساتید آنان و تنظیم برنامه امتحانی و کپی برنامه توسط منشی ریفرم

* جمع آوری نمرات کار آموزی ریفرم توسط هیات علمی بخشهای رادیولوژی ، پاتولوژی و بخش مربوطه و معدل گرفتن و ارسال به دانشکده

* رایت سی دی درسنامه برای کلیه دانشجویان ریفرم در اول هر ماه در هر دوره توسط منشی ریفرم

* تایپ سوالات امتحانی دانشجویان ریفرم در پایان هرماه در هردوره توسط منشی ریفرم

* آماده کردن اتیکت برای کلیه انترن ها و استاژرها در اول هر ماه توسط منشی ریفرم

* حضورو غیاب دانشجویان ریفرم در جلسه امتحان توسط منشی ریفرم

 انجام سایر امور ارجاعی مربوط به شغل:

* اقدامات لازم در زمینه نگهداری و بایگانی پرونده ها –اوراق –نامه ها –گزارشات و سایر اسناد و مدارک واحد مربوط در محل های مخصوص

* پیگیری نامه های شکایتی و اطلاع رسانی به اساتید و دستیاران

* ارسال فرم فعالیت آموزشی در بخش جهت هیات علمی و پس از تکمیل ارسال به دانشگاه

* تایپ لیست کشیک کلیه بخشها در هرماه

*درخواست مهر هیات علمی و دستیاران

* اسکن وثبت تلفن و نمونه دستیاران و متخصصان

* آماده کردن لیست دستیاران جهت حسابداری

* اسکن عکس دستیاران و هیات علمی جهت تهیه اتیکت

* پیگیری لیست های کشیک دستیاران و ارسال به دانشکده

* پیگیری لیست های کشیک انترنها و ارسال به دانشکده

* پیگیری گواهی انجام کار دستیاران و ارسال به دانشکده

* تائید نمونه امضا و مهر نظام پزشکی اساتید و دستیاران

* تائید نمونه امضاو مهر نظام پزشکی پزشکان در خصوص گواهی استعلاجی پزشکان و کارکنان و ارجاع به ریاست مرکز

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - بیمارستان لقمان حکیم
آدرس : تهران - چهار راه لشگر خیابان مخصوص - بیمارستان لقمان حکیم

تلفن : 9-55419005 - 021
پستالکترونیک:
loghman.hospital@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.