شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨ - 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > معاونت ها > معاونت آموزشی مرکز > دفتر آموزش > شرح وظایف منشی دفتر آموزش 
 
 

 

خانم شهربانو فلاح کفشگری
 
متصدی امور دفتری
 
 

 

 

شرح وظایف منشی دفتر آموزش:

* دریافت نامه وسایر مکاتبات رسیده و استفاده از نرم افزارهای پردازش متن ، دریافت و ارسال نامه های الکترونیکی و دورنگار

* ارسال تمام نامه های رسیده پس از دستورات لازم

* ارسال فرم بیمه دستیاران و ارسال به مراکز بیمه گری

* ارسال فرم فعالیت آموزشی به دانشگاه

* جمع آوری نمرات کار آموزی ریفرم توسط هیات علمی بخشهای رادیولوژی ، پاتولوژی و بخش مربوطه و معدل گرفتن و ارسال به دانشکده

* تایپ لیست کشیک کلیه بخشها در هرماه

* ارسال نمره پایان دوره کارورزان و کارآموزان

* ارسال نمره پایان دوره دانشجویان پیراپزشکی

* ارسال مرخصی دستیاران به دانشکده

* پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست های متقاضیان و مراجعه کنندگان که تقاضای

آن بدون ملاقات با مقام زیربط امکان پذیر است.

* تائید نمونه امضا و مهر نظام پزشکی اساتید و دستیاران

* تائید نمونه امضاو مهر نظام پزشکی پزشکان در خصوص گواهی استعلاجی پزشکان و کارکنان و ارجاع به ریاست مرکز

* اعلام کنسلی درمانگاه ها به واحد پذیرش و درمانگاه و مدیریت

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - بیمارستان لقمان حکیم
آدرس : تهران - چهار راه لشگر خیابان مخصوص - بیمارستان لقمان حکیم

تلفن : 9-55419005 - 021
پستالکترونیک:
loghman.hospital@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.